centered image
Cổng thông tin | Thông tin Giáo xứ | Thông tin linh mục

Giáo hạt Giáo xứ Giờ lễ Giờ đạo đức khác Kênh Youtube
 Giáo phận Hằng ngày: 6h Giờ kinh nguyện 15h & 19h15
An Bình Giáo xứ Lộc Hòa Ca nguyện
Giáo xứ Minh Hòa Ngày thường: 5h; Chúa nhật: 5h & 18h
Giáo Xứ Tâm An Ngày thường: 20h30; Chúa nhật: 5h30 & 20h30
Biên Hòa Giáo xứ Tân Triều Chúa nhật:7h Lần hạt & chầu 19h
Gia Kiệm MVTT Hạt Gia Kiệm
Giáo Xứ Cây Gáo Ngày thường: 4h30 & 17h45; Thứ 7: 17h, Chúa Nhật:4h30, 7h, 16h
Giáo xứ Dốc Mơ Ngày thường: 5h & 19h
Giáo Xứ Phát Hải Ngày thường: 5h & 18h
Giáo Xứ Thanh Sơn Ngày thường: 4h30 & 18h
Giáo Xứ Võ Dõng Ngày thường: 5h & 19h30; Chúa nhật: 5h, 17h & 19h30
Hòa Thanh Giáo xứ Lai Ổn Thứ 7: 18h, Chúa nhật: 4h & 17h
Giáo xứ Lộ Đức Chúa nhật: 8h30 & 17h
Giáo xứ Ngô Xá Chúa nhật: 7h, 18h, lần hạt: 19h30
Thái Hoà Ngày thường: 18h; Chúa nhật: 7h30 & 18h
Hố Nai Giáo xứ Ba Đông Ngày thường: 18h; Chúa nhật: 17h
Giáo xứ Bắc Hải Chúa nhật: 6h & 17h
Giáo Xứ Hà Nội Ngày thường: 17h; Chúa nhật: 6h & 17h
Giáo xứ Kẻ Sặt Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật
Giáo Xứ Thánh Tâm Ngày thường: 18h; Chúa nhật: 7h & 18h
Giáo Xứ Xuân Trà Giới thiếu nhi cầu nguyện
Long Thành Giáo xứ Hiền Hòa Ngày thường: 5h30 & 19h
Giáo xứ Thiên An
Phú Thịnh Giáo xứ Giang Điền Ngày thường: 19h, T7: 5h & 19h; Chúa nhật: 7h & 19h
Giáo xứ Phú Sơn Ngày thường: 4h45, T5: 17h30; Chúa nhật: 4h45 & 17h
Giáo xứ Thạch An Hằng ngày:7h30 & 18h
Tân Mai Giáo Xứ Tân Mai Thứ 7: 17h30 Lễ Chúa Nhật; Chúa nhật: 5h30, 7h & 17h30 Thứ 2,4,6:19h giờ kinh
Túc Trưng Truyền Thông Hạt Túc Trưng Ngày thường: 19h
Giáo xứ Định Quán Ngày thường: 5h; Chúa nhật: 5h, 7h & 18h
Giáo Xứ Suối Nho Ngày thường: 17h
Gia Ray Giáo xứ Ruseykeo 19h: Audio giờ kinh tối gia đình
Long Khánh Giáo xứ Bảo Thị Hằng ngày: 4h20
Giáo Xứ Xuân Bình Hằng ngày: 17h
Giáo Xứ Chính Toà
MVTT Giáo phận